گزارش تصویری تمرین پیشکسوتان پرسپولیس (سه‌شنبه 26 شهریور)