گزارش تصویری از اولین تمرین پرسپولیس بدون حضور برانکو