گزارش تصویری از مراسم افطاری شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس