ابراهیم اسدی

ابراهیم اسدی زننده گل قهرمانی پرسپولیس در لیگ اول حرفه‌ای است.