محتوا

هیات مدیره پرسپولیس تشکیل جلسه داد

امروز هیات مدیره پرسپولیس تشکسل جلسه داد.

به گزارش سایت شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس، اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در راستای جلسه هفتگی خود، صبح امروز تشکیل جلسه داده و جلسه‌ای را برگزار کردند

در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات برای قرارداد اسپانسر، امور جاری باشگاه و اختیارات مدیرعامل بحث و بررسی صورت گرفت

قرار است در جلسه بعدی اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص برخی از مسائل تصمیم‌گیری صورت گیرد

نظرات