محتوا

عبور بیرانوند از مرز 50 کلین شیت

علیرضا بیرانوند با پیراهن پرسپولیس از مرز ۵۰ کلین شیت در لیگ برتر عبور کرد.

به گزارش سایت کهن پیشکسوتان پرسپولیس، علیرضا بیرانوند شماره یک این روزهای تیم ملی و پرسپولیس که روزهای اوج فوتبالی اش را سپری می کند از مرز ۵۰ کلین شیت با پیراهن پرسپولیس در دیدارهای لیگ برتری عبور کرد. آمار بیرانوند با پرسپولیس در لیگ برتر به شرح زیر می باشد.

لیگ شانزدهم؛ ۲۴ بازی- ۱۷ کلین شیت
لیگ هفدهم؛ ۲۷ بازی- ۱۷ کلین شیت
لیگ هجدهم؛ ۲۶ بازی- ۱۶ کلین شیت
لیگ نوزدهم؛ ۴ بازی- یک کلین شیت 
مجموع؛ ۸۱ بازی- ۵۱ کلین شیت/ ۶۳% کلین شیت

نظرات