محتوا

درباره پیشکسوتان فقید پرسپولیس؛ تاریخی که می رود

با درگذشت هریک از پیشکسوتان پرسپولیس گویی بخشی از تاریخ این باشگاه نیز به خاظره ها می پیوندد.

به گزارش سایت کهن پیشکسوتان پرسپولیس، یکی یکی رفتند..... پرویز دهداری، صفر ایرانپاک، محراب شاهرخی َ، ابراهیم آشتیانی، عزیز اصلی، مجید تشرفی، خلعتبری، ایرج سلیمانی، همایون بهزادی..... و جعفر کاشانی.

آنها که می روند انگار تاریخ پرسپولیس می رود. نسل اولی که جنگید و پرسپولیس را ساخت و با خون دل خوردن پرسپولیس را قهرمان کرد و حماسه ها خلق کرد و مکتب و مرام و فرهنگی را در این ورزش به جای گذاشت که حالا به آن می گویند؛ پرطرفدار ترین تیم آسیا.

آنها را هرگز آنطور که باید نشناختیم. نسلی که پرسپولیس را ساخت اما خیلی زود در همان دهه شصت خانه نشین شد و در همه این سالها هرگز بدنبال سهم خواهی نبود..... آنها که می روند انگار دنیایی از ناگفته ها از عاشقی شان را با خود می برند. آنها که می روند انگار مهر و محبت و معرفت و صفا را هم با خود می برند.

 پیرمردها و موسپیدهای پرسپولیس خیلی بیشتر از این حرف ها حق به گردن پرسپولیس دارند؛ حمید جاسمیان، حسین کلانی، محمود خوردبین، علی پروین، بیوک و رضا وطن‌خواه، فریدون معینی، محمد زادمهر و محمد دادکان و جوان ترین شان محمد پنجعلی.... سرتان سلامت.

**حسین قدوسی

نظرات