محتوا

واکنش کارشناس حقوقی به جریمه دیر کرد مطالبات بازیکن سابق پرسپولیس

کارشناس حقوقی به جریمه دیر کرد روزانه ده میلیون تومانی پرسپولیس به محمد قاضی واکنش نشان داد.

به گزارش سایت شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس، سارا سپهری کارشناس حقوقي فوتبال عنوان کرد: توافق براي اخذ ديركرد مازاد بر شاخص تورم اعلامي بانك مركزي امكان پذير نيست.

سپهري مهر در خصوص اينكه گفته مي شود محمد قاضي قرار است با توجه به توافقي كه با ايرج عرب داشته بابت تاخير در پرداخت ١٥٠ ميليون تومان مطالباتش روزانه ده ميليون تومان دريافت کند اظهار داشت: صرف نظر از اين مورد خاص و به صورت كلي توافقات و قراردادهاي اشخاص اگرچه تابع اراده آنها و در چارچوب ماده ١٠ قانون مدني تنظيم مي شوند و لازم الاجرا هستند ولي ماده ٩٧٥ همان قانون ترمزها و محدوديت هايي را براي اراده افراد در نظر گرفته كه يكي از اين مولفه ها عدم مخالفت با نظم عمومي است. خود ماده ١٠ هم صراحت دارد كه توافقات نبايد خارج از قانون باشد.

شاخص وجه التزام و تاخير تاديه را قانونگذار تعيين كرده و نمي توان مازاد بر آنچه در ماده ٥٢٢ آيين دادرسي مدني آمده خسارت ديركرد دريافت كرد و از نظر قانون و با توجه به نظرات متعدد اداره كل حقوقي قابل مطالبه نيست.

نظرات