محتوا

گل محمدی :پرسپولیس همه ابزار لازم برای تکرار قهرمانی را دارد /در مشهد هیچ حمایتی از تیم ما نمی شود

سرمربی تیم پدیده شهر خودرو و مربی که مدنظر پرسپولیس پیش از حضور کالدرون بود از شرایط تیمش و عدم حمایت مسولان شهر مشهد به هیچ وجه رضایت ندارد .

یحیی گل محمدی سرمربی پدیده شهر خودرو در خصوص شرایط تیم خودش به سایت پیشکسوتان کهن پرسپولیس گفت :تیم خوبی داریم و شاکله تیممان را حفظ کرده ایم و با گرفتن دوبازیکن دیگر تیم پدیده شهر خودرو تکمیل می شود دوبازیکنی که در پستهای دفاع چپ و هافبک دفاعی مدنظرمان هستند .

سرمربی پدیده شهر خودرو در ادامه افزود :با وجود کسب سهمیه آسیا و قولهایی که پس از موفقیت مان در لیگ هجدهم به ما ارایه گردید تیم ما شرایط سختی دارد و مسولان شهر مشهد هیچ همکاری با ما نمی کنند و تیم ما در زمینه زمین چمن خوب تمرینی و امکانات در شهر مشهد بسیار تنهاست و هیچ حمایتی از تیم ما انجام نمی شود .

گل محمدی تاکید کرد :تیم ما بر خلاف بقیه مدعیان کاندیدای قهرمانی نیست و نمی توان از این مساله صحبت کرد که شرایط ما برای قهرمانی و جنگیدن با سایر تیمهای مدعی برابر و مساوی  است .

سرمربی پدیده خاطر نشان کرد :پرسپولیس همه ابزار لازم برای قهرمانی را دارد و با بیشترین تماشاگر و بیشترین امکانات حتما باز هم شانس اول قهرمانی است و به نظرم می تواند باز هم بهترین بازیها را ارایه داده و موفق شود .

نظرات