محتوا

نوستالژی/ پرسپولیس 5- شاهین 2

در سال 1362 پرسپولیس که در بازی با شاهین 5-2 به برتری مطلق رسید.

نظرات