محتوا

نگاهی به طراحی حملات پرسپولیس مقابل الدحیل؛ فعالیت جناح چپ

تصاویر منتشره از سوی AFC نشان می دهد که طرح ریزی حملات پرسپولیس بیشتر از جناح چپ صورت گرفته است.

به گزارش سایت پیشکسوتان کهن پرسپولیس، تصاویر منتشره توسط AFC نشان می دهد که حملات پرسپولیس مقابل الدحیل از سمت چپ طرح ریزی شده، درست جایی که محمد نادری و یک خط جلوتر از او ترابی و گاها امیری حضور داشتند. این در حالی است که حملات حریف، بیشتر از جناح راست بوده است.

در مجموع پرسپولیس بیشتر اصرار به حمله از جناح چپ داشته و بعد از آن نیز شاگردان گل محمدی، شانس شان برای رسیدن به گل را از عمق و جناح راست امتحان کرده اند. حریف قطری نیز بیشتر اصرار به حمله از جناحین داشته؛ و البته بیشتر از جناح راست. تیم الدحیل تعداد دفعات کمتری را برای حمله از عمق در نظر گرفته که در تصاویر مشخص است.

فشردگی ۴۸ درصدی در میانه میدان، یعنی جنگ اصلی در وسط زمین و بین هافبک های دو تیم در جریان بوده است؛ بعد از میانه زمین، فشردگی ۳۷ درصدی در نیمه زمین الدحیل نشان از آن دارد که آنها بعد از گلزنی زودهنگام بیشتر مشغول دفاع بوده و چشم به ضد حملات دوخته بودند.

نظرات