محتوا

محمد خانی :پرسپولیس به دو مهاجم و دو هافبک میانی خیلی خوب نیاز دارد

بازیکن سابق پرسپولیس معتقد است پرسپولیس در دو پست نیاز به تقویت دارد .

ناصر محمد خانی در گفت و گو با سایت پیشکسوتان که پرسپولیس در خصوص شرایط این فصل پرسپولیس گفت :گالدرون خیلی خوب توانست تیم را جمع و جرور کند و با شناخت کاملی که از تیم کسب کرد موفق شد تیم را به مقابم قهرمانی نیم فل برساند که خیللی امدوار کننده است .

محمد خانی در ادامه افزود :پرسپولیس در سه پست هافبک میانی و مهاجم به چهار بازیکن خیلی خوب نیاز دارد از همین رو من فکر می کنم به جای چهار بازیکنی که جدا شدند ما حتما نیاز داریم که چهار بازیکن بازیساز و مهاجم را به تیممان اضافه کنیم .

مهاجم سابق پرسپولیس افرود :پرسپولیس به هماهنگی و هارمونی خوبی رسیده و فکر می کنم با تقویت تیم روزهای خیلی خوبی در انتظار تیم و هواداران خواهد بود .

نظرات