محتوا

کلانی :پرسپولیس کالدرون هم مانند پرسپولیس برانکو شخصیت قهرمانی دارد

بازیکن اسبق پرسپولیس و تیم ملی معتقد است پرسپولیس فعللی هم در مسیری قرارگرفته که می تواند مانند سالهای قلب در عرصه ورزش ترکتازی کند .

مهندس حسین کلانی بازیکن پرسپولیس در گفت و گو با سایت پیشکسوتان کهن پرسپولیس در خصوص شرایط این فصل پرسپولیس گفت :پرسپولیس بعد از پشت سر گذاشتن چند هفته ابتدای فصل که شرایط خوبی نداشت و طبیعی هم بود کم کم به جایگاه خوبی برسد که خوشبختانه هم همین طور شد .

بازیکن سابق پرسپولیس در ادامه افزود :کالدرون به خوبی موفق شده عقاید و تاکتیک اش را در تیم حکمفرما ساخته و شرایط خوبی را در تیم حاکم سازد از همین رو شاهد بودیم که پرسپولیس چند هفته متوالی به پیروزی رسید و خودش را به صدررساند و مدعی اول قهرمانی شد .

کلانی تاکید کرد :پرسپولیس برانکو هم مانند پرسپولیس برانکو شخصیت قهرمانی پیدا کرده و تیمی که من می بینم قادر است چهارمین قهرمانی متوالی اش را هم کسب کند .

 

نظرات